Pages

Wednesday, August 11, 2010

Lakaran Pola Baju Lelaki 9 Daerah

A. Pola Baju Kurung Cekak Musang

Baju Daerah Petaling - Melayu

Baju Daerah Sepang - Melayu

Baju Daerah Hulu Selangor - suku kaum Rawa

Depan

Belakang

B. Pola Baju Kehormatan Barat (Kot)

Baju Daerah Gombak - suku kaum Mandailing

Baju Daerah Kuala Selangor - suku kaum Jawa

Depan

Belakang

C. Pola Baju Sikap

Baju Daerah Sabak Bernam - suku kaum Banjar

Baju Daerah Hulu Langat - suku kaum Minang

Depan

Belakang

D. Pola Baju Sikap Sultan Abd Samad

Baju Daerah Klang - suku kaum Bugis

Depan

Belakang

E. Pola Baju Kulit Kayu Terap

Baju Daerah Kuala Langat - suku kaum Mahmeri (orang asli Pulau Carey)

Depan

Belakang

Lakaran Pola Baju Perempuan 9 Daerah

A. Pola Baju Kebaya Pendek

1. Baju Dearah Petaling - Melayu

2. Baju Daerah Hulu Selangor - suku kaum Rawa

3. Baju Daerah Kuala Selangor - suku kaum Jawa

Depan

Belakang

B. Pola Baju Kebaya Labuh

4. Baju Daerah Sepang - Melayu

5. Baju Daerah Hulu Langat - suku kaum Minang

Depan
Belakang

C. Pola Baju Pendek

6. Baju Daerah Sabak Bernam - suku kaum Banjar

Depan

Belakang

D. Pola Baju Kulit Kayu

7. Baju Daerah Kuala Langat - suku kaum Mahmeri (Orang asli Pulau Carey)
Depan
Belakang

E. Pola Baju Bodo

8. Baju Daerah Klang - suku kaum Bugis
Depan
Belakang

F. Pola Baju Kurung Telok Belanga

9 .Baju daerah Gombak - suku kaum Mandailing

Depan

Belakang